ماساژ جنسی زنان

دسته بندی :
((بسم الله الرحمن ارحیم))
ماساژ جنسی زنان

1- ماساژ پشت بدن :

برای شروع ماساژ و شل کردن عضلات بدن زن، بهتر است ابتدا از پشت او شروع کنيد.اول نوک انگشتان خود  را به پوست او بکشيد بعد ناحيه پشت را از بالا تا پايين به آرامی نوازش کنيد. سپس بطور متناوب با حرکات کششی، لرزشی (vibration) و دايره وار، آنرا ماساژ دهيد. گاهی ميتوانيد گوشت بدن او را درست مثل خمير با دستتان بگيريد و آرام فشار دهيد.

پوست سر را ماساژ داده و گاهی موهای او را بين انگشتان خود بگيريد. سپس سراغ پاهای او رفته و انگشتان پايش را با دست فشار دهيد.

2- ماساژ جلوی بدن :

سينه و پستانها را از داخل به خارج بماليد. نوک سينه ها را به آرامی ماساژ تحريک کنيد. موهای ناحيه شرمگاهی را نوازش کرده و به نرمی بکشيد. با کف دستتان قسمت پايين شکم بماليد.کف دودست خود را بهم ماليده و وقتی گرم شد آنرا روی تخمدانهای زن بگذاريد. عده ای معتقدند که انجام اينکار انرژی زن برای سکس را بيشتر ميکند.

سعی کنيد ناحيه مثانه و رحم را فشار دهيد. در اين هنگام بهتر است زن تمرينات kegel  را انجام داده و ماهيچه های کف لگن خود را مانند حالت متوقف کردن ادرار، سفت کند.

3- ماساژ واژن :

بهتر است در اين مرحله دستکش لاتکس بپوشيد. ميدانيد که زنها بدو طريق به ارگاسم ميرسند: از راه تحريک نقطه جی و از راه تحريک کليتوريس. بسياری از خانمها ارگاسم از طريق نقطه جی را عميق تر ميدانند. گاهی اگر تحريکات بطور مناسب ادامه پيدا کند زن ميتواند چند ارگاسم پشت سرهم داشته باشد. اين ارگاسمهای متوالی و پشت سرهم تاثير بسيار خوبی در روحيه زن دارد.

=== دست خود را به يک ماده ليز کننده مناسب آغشته نموده و لبهای واژن را به انگشتتان ازهم باز کنيد. نوک انگشتان را به سمت بالا ( بطرف ناف) بگيريد. لبهای داخلی و خارجی (کوچک و بزرگ)  را با انگشتتان از هم جدا کرده و آنها را تک تک به آرامی با دو انگشت بماليد.

=== حالا يک انگشت خود را وارد واژن کرده بدنبال آن انگشت دوم را نيز وارد کنيد. انگشت شست خود را  بالا  نگه داشته و آنرا مقابل کليتوريس قرار دهيد. ميتوانيد دست خود را فشار دهيد يا اينکه بلرزانيد طوريکه دو انگشت شما با ديواره واژن و شست شما با کليتوريس تماس داشته باشد.

=== کف دست خود را روی استخوان عانه و  انگشتانتان را روی لبهای واژن قرار دهيد ، حالا دست خود را به  آرامی  به سمت پايين فشار داده و  يک حرکت چرخشی به آن بدهيد . با حرکت دست حدود  10  دايره فرضی  بکشيد ، سپس کف دست خود را بلند کرده  و با انگشت چند ضربه ملايم به لبهای واژن بزنيد . چند ثانيه مکث نموده  و  دوباره همين حرکت را برای چند بار انجام دهيد.

===  شما ميتوانيد گردن رحم  را  در  قسمت  پشتی و فوقانی واژن بصورت يک بافت گنبدی شکل با شکافی در وسط آن (مانند چانه)  لمس نمايي د. با احتياط بافت اطراف آنرا تحريک کنيد . عده ای از خانمها از اين کار لذت زيادی  برده و از شما ميخواهند اينکار را برايشان تکرار کنيد.

=== بياد داشته باشيد که کليتوريس از آلت شما بسيار حساستر است . بنابراين  هرگز  انگشت خود  را بصورت خشک و خشن روی آن نکشيد . ابتدا که اندام تناسلی زن را لمس ميکنيد ، کليتوريس را فقط به نرمی فشار دهيد . برای کاهش درد ناشی از اصطکاک ميتوانيد کليتوريس را با لبهای واژن گرفته و با آن تحريک کنيد .

=== انگشت خود را وارد واژن کرده سپس دست ديگر خود را که آزاد است روی قسمت پايين شکم بگذاريد و به طرف يکديگر فشار دهيد.

=== اگر با قسمتهای حساس و لذتبخش اندام تناسلی زن آشنا نيستيد  از  او  بخواهيد تا دست شما را گرفته  و با دست شما خودش را تحريک و استمناءکند. بعد از آن خودتان به تحريک اين قسمتها بپردازيد.

===يک روش ديگر برای ماساژ جنسی زن اين است که مقداری ماده ليزکننده روی لب واژن ريخته سپس  آنرا  با انگشت شست و اشاره خود بگيريد و ضمن فشار به آهستگی بکشيد. اين عمل را چندين بار پشت سرهم انجام دهيد.

=== تخمدانها در دو طرف واژن قرار دارند. گروهی از خانمها از ماساژ آنها لذت زيادی ميبرند و گروهی ديگر آنرا دردناک ميدانند. در صورت تمايل ميتوانيد آنها را ماساژ دهيد.

=== قسمت داخلی رانها و موهای  عانه را به نرمی نوازش کنيد . بتدريج که زن لگن خود را بالا ميبرد ، اين منطقه را بيشتر ماساژ دهيد. بعد از مدتی ميتوانيد انگشت خود را به سمت لبهای واژن ببريد. به کمک يک ماده مناسب آنها را ليز نموده  يکی يکی با دست بگيريد. محل اتصال لب بيرونی واژن به بدن را با دو انگشت گرفته از پايين به سمت بالا بکشيد . نظير همين عمل را با لبهای ديگر هم چند بار انجام دهيد.

===  به  آرامی  انگشت خود را وارد واژن کنيد. چند لحظه ثابت نگه داشته سپس آنرا وارد و خارج کنيد . اگر لازم شد ميتوانيد از انگشت ديگرتان هم استفاده کنيد.

===  انگشت  شست را وارد  واژن کرده  کف  دست خود را دور کليتوريس  بچرخانيد  و ضمن آن  با ساير انگشتان ، استخوان لگن را فشار دهيد. به اين ترتيب شما ميتوانيد سقف واژن (نقطه جی داخلی) و مثانه  (نقطه جی خارجی)  را تواما" تحريک نماييد.

=== با انگشت خود نقطه جی را داخل واژن تحريک کنيد. برای اينکار انگشت خود را روی ديواره قدامی واژن گذاشته و آنرا مثل دکمه زنگ فشار دهيد و دوباره برداريد . همزمان بااينکار کليتوريس را هم کمی غلغلک بدهيد. با دو انگشت خود ديواره واژن را در جهت بالا و پايين هشت بار باهم فشار دهيد و همراه آن کليتوريس را نيز تحريک کنيد. سپس کليتوريس را به نرمی با انگشت گرفته ضمن فشار به آرامی آنرا بکشيد.

=== انگشت خود  را  داخل  واژن  بشکل دايره بچرخانيد و در محل ساعت  12  کمی مکث کنيد . بعد از مدتی ورودی واژن را  با  انگشت  غلغلک دهيد . انجام اين عمل زن را بشدت حشری  ميکند . حالا انگشت خود را بين لبهای داخلی و خارجی واژن برده از پايين تا بالا به سمت کليتوريس بچرخانيد. در اينجا و بعد از انجام همه اينکارها او ديگر منتظر ورود آلت شماست و مطمئنا" لذت زيادی از آن خواهد برد!!


برچسب‌ها :
نویسنده: iranianinternational | نسخه قابل چاپ | 1391/11/13 - 11:53 | 1 2 3 4 5

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

آمار وبلاگ

کد های کاربر

دانلود رایگان نرم افزار طراحی و راه اندازی وب سایت